پیشنهاد شگفت انگیز

آسیاب بارنی مدل BI-800

۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

آسیاب برقی قهوه نوا مدل N600

۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان

آسیاب دستی قهوه استوانه ای

۲۷۸,۰۰۰ تومان

آسیاب دستی قهوه مدل s02

۲۲۵,۰۰۰ تومان

آسیاب دستی کلاسیک قهوه

۳۱۸,۰۰۰ تومان

آسیاب دستی گتر

۲۸۸,۰۰۰ تومان

آسیاب دستی مثلثی قهوه گتر(GATER)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو تک گروپ بیزرا مدل B2016 DE 1GR

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز صنعتی Bezzera GALATEA DE 2GR

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز صنعتی دوگروپ Bezzera C2016 PM

۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی بارنی مدل ۷۰۳۰ (barni 7030)

۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی جیمیلای مدل ۳۶۰۵

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی جیمیلای مدل CRM-3005E

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی نوا ۱۲۸(NOVA 128)

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان