پیشنهاد شگفت انگیز

آسیاب بارنی مدل BI-800

1,600,000 تومان1,700,000 تومان

آسیاب برقی قهوه نوا Nova مدل N600

1,550,000 تومان

آسیاب دستی قهوه استوانه ای

345,000 تومان

آسیاب دستی قهوه مدل s02

370,000 تومان

آسیاب دستی گتر

370,000 تومان

آسیاب دستی مثلثی قهوه گتر (GATER)

330,000 تومان

آسیاب دلونگی (DELONGHI) مدل KG521.M

7,250,000 تومان

آسیاب دلونگی (DELONGHI) مدل KG79

2,650,000 تومان

آسیاب قهوه دلونگی مدل DELONGHI KG210

2,950,000 تومان

اسپرسو ساز جی پاس Geepas مدل GCM-6108

2,550,000 تومان

اسپرسو ساز صنعتی Bezzera GALATEA DE 2GR

144,000,000 تومان

اسپرسو ساز صنعتی دوگروپ Bezzera Digita

125,000,000 تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی بارنی CM5700AB

11,440,000 تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی بارنی مدل 7030 (barni 7030)

8,000,000 تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی بارنی مدل ۷۰۳۱ (barni 7031)

7,400,000 تومان