پیشنهاد شگفت انگیز

آسیاب بارنی مدل BI-800

1,600,000 تومان

آسیاب برقی قهوه نوا Nova مدل N600

1,550,000 تومان

آسیاب دستی قهوه استوانه ای

295,000 تومان

آسیاب دستی قهوه مدل s02

321,000 تومان

آسیاب دستی کلاسیک قهوه

318,000 تومان

آسیاب دستی گتر

320,000 تومان

آسیاب دستی مثلثی قهوه گتر(GATER)

340,000 تومان

آسیاب قهوه دلونگی مدل DELONGHI KG210

1,750,000 تومان

آسیاب نیمه صنعتی بارنی مدل 9001

4,610,000 تومان

اسپرسو تک گروپ بیزرا مدل B2016 DE 1GR

48,000,000 تومان

اسپرسو ساز جی پاس Geepas مدل GCM-6108

2,160,000 تومان

اسپرسو ساز صنعتی Bezzera GALATEA DE 2GR

125,000,000 تومان

اسپرسو ساز صنعتی دوگروپ Bezzera C2016 PM

73,000,000 تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی بارنی CM5700AB

10,000,000 تومان

اسپرسو ساز نیمه صنعتی بارنی مدل 7030 (barni 7030)

7,200,000 تومان