چرا قهوه را به ترک، فرانسه و اسپرسو تقسیم میکنیم؟

برخی فکر میکنند که قهوه ی اسپرسو و ترک و فرانسه و دیگر انواع دم آوری آن مثل عربی ، تقسیماتی مربوط به دانه ها و جنس قهوه است در حالی که ...

ادامه مطلب