مقاله ها

قهوه سردی است یا گرمی؟

گرمی  و سردی دو اصطلاح در طب سنتی می باشد که بر اساس تاثیر هر ماده بر بدن تقسیم بندی میشود و هر ماده خوراکی طبع سرد یا گرم دارد که بر این اساس بر بدن اثر خاص خود را میگذارد.
عده ای معتقند قهوه گرمی است و دلیلشان این است که گردش خون را در بدن افزایش داده و ممکن است تپش قلب را بیشتر کند و انسان را با نشاط می کند و عده ای طبع آنرا سرد میدانند چرا که بسیاری از گونه های آن ممکن است فشار را بیاندازد و یا حتی آرامش بخش باشد و در ساعات پس از مصرف حالت خواب آلودگی  برای فرد ایجاد کند و یا در صورت خوابیدن، خوابی آرام به فرد دست دهد.
اما با نگاهی دقیق متوجه میشویم که قهوه دارای دو ماده اساسیست که اولی کافئین و دومی اسیدیته است ، تمامی خصوصیاتی که در  حالت اول ذکر کردیم مربوط به کافیین بوده و تمام خصوصیاتی که در مرحله ی دوم و حتی آرامش بخشی قهوه گفته شد مربوط به جزء سردی قهوه است .

برای همین قهوه هایی که اسیدیته ی بالاتری دارند سرد تر و قهوه های با کافئین بالا و اسیدیته ی پایین گرم تر هستند و همانطور که در بحث برشته کاری عرض کردیم در بحث روست و برشتگی هرچه قهوه رو به تیرگی برود اسیدیته آن پایین تر می آید برای همین میتوان جزء سردی را با روست بالا کمتر کرد

همچنین اگر کسی بدنش با سردی قهوه سازگار نیست شکلات تلخ میتواند همراه خوبی با قهوه باشد تا باصطلاح مصلح سردی قهوه باشد و علت پیشنهاد شکلات تلخ این است که شکلات طبعی گرم و تر دارد و سردی قهوه خشک است و دقیقا ضدیت آنها حال را متعادل میکند.

دیدگاهتان را بنویسید